ALBUM

17/03/2023
Phyllis & Kenny / Moody b&w
.
Photography by Dambri Studio
Videographer : @The Lucia Films
Makeup: @TRAN TRUNG TIN Makeup Artist
MC : @MC Xuân Bình – MC Song Ngữ
Wedding Dress: @Hacchic Couture
Decor : @Hoàng Long Wedding & Event Decoration
Venue: @Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam
Translate »